fan-shuiЗа фън Шуй
Макар фън шуй да е сложно изкуство,то не е трудно за усвояване,стига правилата и принципите му да се изложат систематично. Целта ни в тази публикация е да представим тези правила практично стъпка,по стъпка. Има три различни школи по фън шуй – школа на формата,школа на компаса, и интуитивна школа. Това са погрешни знания.Има само една оригинална школа по фън шуй,произхождаща от древната традиция на даоизма. Тя обхваща цял спектър от техники,включващи китайска астрология,методи с компас,методи на формата и техники за гадаене.
За да използвате нещата,написани тук на практика, са ви необходими следните материали: няколко копия на плана на къщата или апартамента,махало и компас. Няма нужда планът да бъде съвсем прецизен. Ако не искате да определяте размерите на дома и стаите с рулетка ,просто измерете дължината и ширината им в крачки,като всяка крачка отговаря на около един метър. Най-общо казано ,махалото представлява тежест,окачена на конец или тънка верижка. Формата и материалът му могат да бъдат различни,стига да се люлее и върти свободно. Лесно можете да си направите махало от стъклено мънисто и въженце или конец. За да отчитате правилно показанията на компаса,застанете с лице в посоката,която ви интересува.Хванете компаса хоризонтално пред себе си. Завъртете цялаъа му кутия в ръката си,така че северният край на стрелката да сочи буквата N .Северният край на стрелката е намазан със зелен фосфор или е означен с N. Земното магнито поле кара този край да сочи към Северният магнитен полюс.

ЦИ
Понякога ЦИ се определя като космическо дихание или като жизнена енергия. Тя е концетрира израз на небесните и земните закони,на времето и простраството и,следователно,на всички явления,свързани с тях; тя е движещата сила на промените и трансформациите.
Ци се появява в небесния кръговрат,редуването на сезоните и климатичните промени,неравните очертания на релефа и морските приливи,промените в човешкото тяло, чуства и мисли и непостоянството на човешките съдби и дела. Всичко диша и се движи в съотвествие с нея. Кръговратът на ци,на възникването и изчезването ,е присъщ на всичко,дори на мъртвия камък. Макар камъкът да ни изглежда неизменен,в сравнение с живота на Вселената той се появява и изчезва само за миг.
Ци има три състояния: шън,съ и ша. Шън означава ‘ движа се нагоре’ , ‘раста’, съ означава ‘умирам’ , ‘движа се към упадък’ ; ша означава ‘вредна енергия’ .

ШЪН ЦИ
Дадено място има шън ци,ако излъчва свежест и светлина,животните са здрави,хората са заможни и щастливи и ако е разположено до красив парк,градина,гора,планина,поле,река,езеро или море. Човек има шън ци,ако преследва добри цели. Преди пълнолуние месечината е шън.

СЪ ЦИ
Дадено място има съ ци,ако е западнало и занемарено,ако почвата е изтощена и растителността е оскъдна,животните са болни,а хората – слаби и бедни. Човек има съ ци,когато е потиснат. Преди новолуние месечината е съ.

Ша ци
Човек има ша ци,когато е много ядосан. Дадено място има ша ци,ако изглежда чуждо или опасно. Ша се поражда от отрицателни обстоятелства,както под повърхността на земята,така и над нея. Вредните лъчи изсмукват енергията и предизвикват болест. Пример за такава обстановка е къща,намираща се над подземна пещера. Скритете стрели поразяват домове,където път или река води пряко към някоя врата или прозорец. Други примери за скрити стрели са: остри предмети,насочени към лампа на една линия с главния вход; стръмен покрив с остър връх точно срещу вратата или прозорците; изсъхнало или съхнещо дърво точно срещу вратата или прозорците; ослепителни светлини или мигащи неонови надписи.

Редът и равновесието са сърцевината и същността на фън шуй. За практикуващите те имат двойно значение: вътрешно и външно. Във фън шуй съществуват два основни принципа и две нива на практика. Първият принцип е,че душевното състояние и енергията на човека оказват положително или отрицателно въздействие върху обкръщавата го среда. Вторият принцип е,че средата влияе върху вътрешното състояние на човека. Връзката на човека с небето и земята представлява външното ниво.

УПРАЖНЕНИЕ- В началото можете да седнете или да застанете прави някъде. Позата ви трябва да бъде уравновесена и свободна от напрежение. Дишайте естествено и спокойно. Концтрирайте се и се опитайте неусетно да се освободите от мислите си. Просто присъствайте на мястото,без да си внушавате нещо за него. После се разходете известно време наоколо. Отдайте се на интуитивните си реакции и впечатления. Къде има по малко енергия? Къде енергията е мощна? Къде е отрицателна? Опитайте същото на различни места. Не след дълго ще свикнете.